Wszechstronna diagnostyka

Zazwyczaj oferujemy terminy na 2 dni wprzód. Do kartotek pacjentów mają dostęp wszyscy nasi lekarze, więc w razie potrzeby pilnego kontaktu, inny lekarz będzie miał wgląd w Państwa historię leczenia. AAA

Scroll to Top
Dr Leszek Kokoszka