TENS to metoda leczenia wykorzystująca niskonapięciowe prądy elektryczne do łagodzenia bólu. Jest to bezpieczna, nieinwazyjna opcja, szczególnie efektywna w przypadku schorzeń mięśniowo-szkieletowych.

Scroll to Top
Dr Leszek Kokoszka